முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Monday, September 14, 2009

முதலாம் ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டம்

வணக்கம்.
நமது கழகத்தின் முதலாம் ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டம் கடந்த 12 செப்டம்பர் 2009, சனிக்கிழமை குளுவாங் அறிவியல் இடைநிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்றது.
அதன் இலத்திரன் படங்கள் இவை.
நன்றி.

No comments:

Post a Comment