முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Saturday, February 27, 2010

தேர்வுக் கேள்விகள்

புகுமுக வகுப்பு முதல் படிவம் 5 வரை உள்ள தமிழ் மொழித் தேர்வுக்கான கேள்விகள் அடியேனின் மற்றொரு பதிவான கூகிள் செய்திக் குழுமத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.

இங்கே சொடுக்கவும்.
http://groups.google.com/group/persatuan-guru-tamil-sekolah-menengah-johor?hl=ta&pli=1

நன்றி.

No comments:

Post a Comment