முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Saturday, August 7, 2010

PMR தேர்வு வழிகாட்டிக் கருத்தரங்கு

வணக்கம்.
இவ்வாண்டின் பி.எம்.ஆர். தேர்வு வழிகாட்டிக் கருத்தரங்கு கீழ்க்கண்ட விவரப்படி நடைபெரும் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.
நாள் : 29.08.2010 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)
நேரம் : காலை 8.00 முதல் மாலை 5.00 வரை
இடம் : DK8, N24, UTM, SKUDAI
கட்டணம் : RM30.00 மட்டும்
தொடர்புக்கு : திரு. ந.தமிழ்வாணன் 012-7116058
திரு. கு. பூபதி 012-7727841
திரு. ப. சரவணன் 012 7347953
திரு. சு. இரவிச்சந்திரன் 013 7689379

ஜோகூர் பாரு, பாசீர் கூடாங்கு, கூலாய் மாவட்ட அன்புக்குரிய ஆசிரியப் பெருமக்கள் இந்நற்செய்தியை மாணவர்களுக்குத் தெரிவித்து, அவர்களை இக்கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள ஊக்கப்படுத்துமாறு வேண்டுகிறோம்.

No comments:

Post a Comment