முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Sunday, August 26, 2012

பிற மாநிலங்களின் தேர்வுத் தாட்கள்

பிற மாநிலங்களின் பி.எம்.ஆர். முன்னோட்டத்தேர்வுத் தாட்களின் தொகுப்பு
மலாய் மொழி, ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சரித்திரம், வாழ்வியல் கல்வி ஆகியவை

http://www.ziddu.com/download/20198389/PMR_PERC_2012_SEMUANEGERI.rar.html

No comments:

Post a Comment