முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Tuesday, September 18, 2012

வணக்கம்.
ஜொகூர் மாநிலப் பி.எம்.ஆர். முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்பைப் பெற
இங்கே சொடுக்கவும்.


http://www.ziddu.com/download/20128580/KOLEKSI_KERTAS_SOALAN_PMR_PERC_JOHOR_2005_2012.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/20381713/KOLEKSIKERTASSOALANPMRPERCJOHOR2005-2012.pdf.html

 ஏதேனும் ஒரு தொடர்பினைச் சொடுக்கினால் போதுமானது.

நன்றி.

No comments:

Post a Comment