முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Sunday, October 13, 2013

PMR தேர்வுக்களம் 1,2

வணக்கம்.
PMR தேர்வுக்களம் 1,2 மற்றும்
செய்யுள் கற்போம் (MODUL CEYYUL)
பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்.


http://www.ziddu.com/download/23146310/PMRTHERVUKKALAM2_2013.pdf.html

http://www.ziddu.com/download/23146311/PMRTHERVUKKALAM1_2012.pdf.html 

http://www.ziddu.com/download/23146312/ModulCeyyulKBSM_T1-5.pdf.html


நன்றி.

1 comment: