முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Wednesday, August 15, 2012

வணக்கம்.
வாழ்க வளமுடன்.
அடியேனின்  இணயக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பான வாசிப்புப் பேழையை கீழ்க்கண்ட இணைப்பில் பெறலாம்.

http://www.ziddu.com/download/20128513/VAASIPPUPPEEZAI_.pdf.html

அடியேனின் ஜொகூர் மாநில பி.எம்.ஆர். கேள்வித்தாள் முன்னோட்டத் தேர்வுத் தாள் தொகுப்பு 2005-2012  கீழ்க்கண்ட இணைப்பில் பெறலாம்.

http://www.ziddu.com/download/20128580/KOLEKSIKERTASSOALANPMRPERCJOHOR2005-2012.pdf.html

பிறருடனும் பகிர்ந்து கொள்க.
நன்றி.
ந.தமிழ்வாணன்
ஸ்கூடாய் இடைநிலைப்பள்ளி.