முன்னோட்டத் தேர்வுத்தாள் தொகுப்புகள்

Tuesday, May 12, 2009

ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள்!

ஜோகூர் மாநிலக் கல்வித்துறை துணை இயக்குநர் திரு. இரா. விஜயன் அவர்களுக்கும் ஜோகூர் மாநில தேசிய இடைநிலைப்பள்ளி ஆசிரியப் பெருந்தகைகளுக்கு மன்றம் தனது ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகளைப் பதிவு செய்து கொள்கிறது.

'ஆசிரியப் பணி அறப்பணி, அதற்கே உன்னை அற்பணி!'

No comments:

Post a Comment